ΜΗΤΡΩΟΝ  ΤΩΝ  ΑΡΡΕΝΩΝ MALE BIRTH REGISTER
ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ  ΚΑΡΥΤΣΑΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
1841-1918*
 
Επεξεργασία Γιάννη Γαβριήλ  Collated by Yiannis Gavriil  
Έτος
Γεννήσεως
α/α
Έτους
α/α
Μητρώου

Επόνυμο Όνομα Όνομα
Πατρός
Όνομα
Παππού
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1841 1 1 Τσεμπελής Γεώργιος Δημήτριος    
1842 1 2 Μαλαβάζος Νικόλαος Κωνσταντίνος    
1843 1 3 Κρητικός Κωνσταντίνος Γεώργιος   Α.Ν. 618/1939 απεβίωσεν  
1844 1 4 Αντώνης Διαμαντής Ιωάννης    
1846 1 5 Τσεμπελής Χρήστος Αναγνώστης    
1846 2 6 Τσεμπελής Γεώργιος Ιωάννης    
1846 3 7 Τούντας Παναγιώτης Δημήτριος    
1847 1 8 Κατσάμπης Ιωάννης Παναγιώτης    
1850 1 9 Βουρβουριώτης Γεώργιος Ιωάννης    
1853 1 10 Χαγιάς Παναγιώτης Ιωάννης    
1854 1 11 Τσεμπελής Κωνσταντίνος Βασίλειος    
1855 1 12 Μαλαβάζος Δημήτριος Χρήστος    
1855 2 13 Τούντας Αναστάσιος Δημήτριος    
1857 1 14 Μαλαβάζος Αναστάσιος Παντελής    
1860 1 15 Τσολομύτης Γεώργιος Ιωάννης   Α.Ν. 618/39 απεβίωσεν  
1861 1 16 Κοντογιάννης Δημήτριος Ιωάννης    
1861 2 17 Μαλαβάζος Χρήστος Ιωάννης    
1861 3 18 Χαγιάς Νικόλαος Ιωάννης    
1862 1 19 Κατσάμπης Χρήστος Μάρκος    
1864 1 20 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος Ιωάννης Κ.  
1865 1 21 Τσεμπελής Ιωάννης Δημήτριος    
1866 1 22 Τσεμπελής Χρήστος Δημήτριος    
1866 2 22α Βουρβουριώτης Κωνσταντίνος Ιωάννης   Παραλειφθείς +++?  
1867 1 23 Μαλαβάζος Γεώργιος Ιωάννης Κ.  
1867 2 24 Χαγιάς Παναγιώτης Λέων    
1867 3 25 Κουρτέσης Αγγελής Παναγιώτης    
1868 1 26 Κατσάμπης Ιωάννης Αθανάσιος    
1868 2 27 Χαγιάς Δημήτριος Λέων    
1869 1 28 Κρητικός Γεώργιος Κωνσταντίνος    
1869 2 29 Ροζακλής Κωνσταντίνος Παναγιώτης    
1869 3 30 Χαγιάς Χρήστος Λέων    
1870 1 31 Μαλαβάζος Γεώργιος Αθανάσιος    
1871 1 32 Μαλαβάζος Παναγιώτης Νικόλαος    
1871 2 33 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος Αναστάσιος Γ.  
1871 3 34 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος Αναστάσιος Κ.  
1871 4 35 Τούντας Χρήστος Δημήτριος    
1871 5 36 Γεωργαντώνης Μιχαήλ Ιωάννης    
1872 1 37 Κατσάμπης Κωνσταντίνος Δημήτριος    
1872 2 38 Χρόνης Γεώργιος Δημήτριος    
1872 3 39 Χαγιάς Παναγιώτης Διαμαντής    
1873 1 40 Μαλαβάζος Παναγιώτης Σωτήρος    
1873 2 41 Χαγιάς Γεώργιος Σπυρίδων    
1873 3 42 Μαλαβάζος Γεώργιος Δημήτριος    
1874 1 43 Αντώνης Ιωάννης Παναγιώτης    
1874 2 44 Τούντας Αναστάσιος Παναγιώτης    
1875 1 45 Αντώνης Κωνσταντίνος Γεώργιος    
1875 2 46 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος Σωτήρος    
1875 3 47 Αντώνης Ιωάννης Αθανάσιος    
1875 4 48 Προφύρης Ιωάννης Κωνσταντίνος    
1875 5 49 Βλάχος Χρήστος Ιωάννης    
1875 6 50 Πορφύρης Ιωάννης Κωνσταντίνος    
1876 1 51 Μαλαβάζος Ιωάννης Αναστάσιος Γ.  
1876 2 52 Μαλαβάζος Ιωάννης Δημήτριος    
1877 1 53 Τσεμπελής Σαράντος Κωνσταντίνος    
1877 2 54 Χαγιάς Αθανάσιος Διαμαντής    
1878 1 55 Αντώνης Νικόλαος Παναγιώτης    
1878 2 56 Μαλαβάζος Ζαχαρίας Σωτήρος    
1878 3 57 Μαλαβάζος Δημήτριος Ιωάννης    
1878 4 58 Μαλαβάζος Χρήστος Δημήτριος   15--10  
1878 5 59 Τσεμπελής Γεώργιος Κωνσταντίνος    
1878 6 60 Τούντας Παναγιώτης Κωνσταντίνος    
1878 7 60α Βουρβουριώτης Ιωάννης Γεώργιος    
1879 1 61 Βουρβουριώτης Αντώνιος Γεώργιος Ι.  
1879 2 62 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος Νικόλαος    
1879 3 63 Μαλαβάζος Γεώργιος Αναστάσιος Κ.  
1879 4 64 Προφύρης Νικόλαος Κωνσταντίνος   Γιατί 2 φορές το ίδιο όνομα +++?  
1879 5 65 Προφύρης Νικόλαος Κωνσταντίνος   Γιατί 2 φορές το ίδιο όνομα +++?  
1880 1 66 Αντώνης Αθανάσιος Γεώργιος    
1880 2 67 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος Γεώργιος    
1880 3 68 Χαγιάς Σπυρίδων Λέων    
1880 4 69 Ρήγας Ιωάννης Παναγιώτης    
1882 1 70 Βουρβουριώτης Σπυρίδων Γεώργιος    
1882 2 71 Τσεμπελής Κωνσταντίνος Δημήτριος   20--Ιανουαρίου  
1882 3 72 Μαλαβάζος Ιωάννης Γεώργιος    
1883 1 73 Τσεμπελής Χρήστος Γεώργιος Ι.  
1884 1 74 Κατσάμπης Παναγιώτης Γεώργιος Π.  
1884 2 75 Κατσάμπης Παναγιώτης Ιωάννης Π.  
1884 3 76 Μαλαβάζος Παντελής Αναστάσιος    
1884 4 77 Μαλαβάζος Σπυρίδων Ιωάννης Χ.  
1884 5 78 Τούντας Δημήτριος Αναστάσιος    
1884 6 79 Τσεμπελής Ευστάθιος Κωνσταντίνος    
1884 7 80 Τσολομύτης Ιωάννης Γεώργιος    
1885 1 81 Αντώνης Κωνσταντίνος Παναγιώτης   25.4.85  
1885 2 82 Κατσάμπης Κωνσταντίνος Γεώργιος Π.  
1885 3 83 Κατσάμπης Μάρκος Ιωάννης Μ.  
1885 4 84 Μαλαβάζος Ιωάννης Αναστάσιος Κ.  
1885 5 84α Τούντας Αντώνιος Κωνσταντίνος Γ.  
1886 1 85 Αντώνης Χρήστος Γεώργιος    
1886 2 86 Κατσάμπης Σωτήρος Ιωάννης Π.  
1886 3 87 Μαλαβάζος Γεώργιος Αναστάσιος Π.  
1886 4 88 Προφύρης Γεώργιος Κωνσταντίνος    
1886 5 89 Τσεμπελής Ιωάννης Γεώργιος Ι.  
1886 6 90 Κατσάμπης Δημήτριος Ιωάννης Μ.  
1887 1 91 Κατσάμπης Αναστάσιος Γεώργιος Π. 16--5  
1887 2 92 Μαλαβάζος Μιχαήλ Ιωάννης Κ.  
1887 3 93 Τσεμπελής Παναγιώτης Κωνσταντίνος Χ.  
1887 4 94 Χρόνης Ηλίας Δημήτριος    
1888 1 95 Κατσάμπης Δημήτριος Γεώργιος Π.  
1889 1 96 Τούντας Παναγιώτης Αναστάσιος Δ.  
1889 2 97 Χαγιάς Στυλιανός Διαμαντής    
1889 3 97α Τσεμπελής Δημήτριος Γεώργιος Δ.  
1890 1 98 Κατσάμπης Λάμπρος Γεώργιος Π.  
1890 2 99 Μαλαβάζος Παναγιώτης Κωνσταντίνος    
1890 3 100 Προφύρης Παναγιώτης Κωνσταντίνος    
1890 4 101 Χρόνης Αλέξανδρος Δημήτριος    
1890 5 101α Βουρβουριώτης Παναγιώτης Γεώργιος    
1890 6 101β Οικονομόπουλος Σταύρος Γεώργιος    
1891 1 102 Κατσάμπης Κωνσταντίνος Γεώργιος Μ.  
1891 2 103 Μαλαβάζος Αθανάσιος Δημήτριος    
1891 3 104 Τούντας Δημήτριος Γεώργιος Δ. Α.Ν. 22026/38 απεβίωσεν  
1891 4 105 Τούντας Δημήτριος Παναγιώτης Δ.  
1891 5 106 Τσεμπελής Βασίλειος Γεώργιος    
1891 6 106α Κατσάμπης Δημήτριος Ιωάννης Π.  
1891 7 106β Κατσάμπης Μάρκος Χρήστος    
1892 1 107 Βουρβουριώτης Ιωάννης Κωνσταντίνος    
1892 2 108 Κατσάμπης Ιωάννης Γεώργιος Π.  
1892 3 109 Τσεμπελής Παναγιώτης Κωνσταντίνος Β.  
1892 4 110 Τούντας Θεόδωρος Αναστάσιος Δ.  
1893 1 111 Κατσάμπης Παναγιώτης Κωνσταντίνος Δ.  
1893 2 112 Μαλαβάζος Ιωάννης Γεώργιος Α.  
1893 3 113 Τσεμπελής Παντελής Γεώργιος Ι.  
1893 4 114 Τσεμπελής Παναγιώτης Γεώργιος Δ. Α.Ν. 5761/39 απεβίωσεν  
1893 5 114α Τούντας Λάμπρος Γεώργιος Δ.  
1894 1 115 Χαγιάς Αθανάσιος Παναγιώτης    
1894 2 116 Χαγιάς Σπυρίδων Χρήστος Σ.  
1895 1 117 Κατσάμπης Ιωάννης Χρήστος Μ.  
1895 2 118 Χαγιάς Δημήτριος Γρηγόριος    
1895 3 119 Τούντας Κωνσταντίνος Παναγιώτης Δ.  
1895 4 120 Τούντας Λεωνίδας Γεώργιος Δ.  
1895 5 121 Γραμματικάκης Δημήτριος Ιωάννης    
1896 1 122 Κατσάμπης Αθανάσιος Γεώργιος Π.  
1896 2 123 Κατσάμπης Δημήτριος Κωνσταντίνος Δ.  
1896 3 124 Μαλαβάζος Παναγιώτης Γεώργιος Ι. Α.Ν. 3559/39 απεβίωσεν  
1896 4 125 Τσολομύτης Νικόλαος Γεώργιος    
1896 5 126 Τσεμπελής Κωνσταντίνος Γεώργιος Β. έφυγε διά Αμερική 15-9-1920 +++?  
1897 1 127 Μαλαβάζος Αναστάσιος Κωνσταντίνος Α.  
1897 2 128 Τούντας Ηλίας Αναστάσιος Δ. Α.Ν. 3559/39 απεβίωσεν  
1897 3 129 Μαλαβάζος Παναγιώτης Αναστάσιος Π.  
1897 4 129α Ζαχαράκης Κωνσταντίνος Γεώργιος    
1898 1 130 Τσεμπελής Ιωάννης Γεώργιος Δ.  
1898 2 131 Κατσάμπης Γεώργιος Χρήστος Μ.  
1898 3 132 Κρητικός Αθανάσιος Παναγιώτης   Α.Ν.20385/39 απεβίωσεν  
1898 4 133 Κουρτέσης Παυσανίας Αγγελής Π. παππούς Π +++?  
1898 5 134 Κρητικός Δημήτριος Παναγιώτης Ζ.  
1899 1 135 Μαλαβάζος Ηλίας Αναστάσιος Π.  
1899 2 136 Μαλαβάζος Σαράντος Κωνσταντίνος Α.  
1899 3 137 Μαλαβάζος Αναστάσιος Γεώργιος Α.  
1899 4 138 Τούντας Ιωάννης Παναγιώτης Δ.  
1899 5 139 Τούντας Παναγιώτης Χρήστος Δ.  
1899 6 140 Χαγιάς Ιωάννης Νικόλαος    
1899 7 140α Κατσάμπης Χρήστος Κωνσταντίνος Δ.  
1899 8 140β Λάμπρος Μιχαήλ Κωνσταντίνος Ι.  
1900 1 141 Κατσάμπης Κωνσταντίνος Χρήστος Μ.  
1900 2 142 Κρητικός Σπυρίδων Παναγιώτης Ζ. Α.Ν. 21414/20/9/55 απεβίωσεν  
1900 3 143 Μαλαβάζος Αναστάσιος Κωνσταντίνος Α.  
1901 1 144 Κατσάμπης Απόστολος Γεώργιος Π.  
1901 2 145 Κρητικός Κωνσταντίνος Γεώργιος Κ.  
1901 3 146 Λάμπρος Νικόλαος Κωνσταντίνος Ι.  
1901 4 147 Τσεμπελής Τριαντάφυλλος Γεώργιος Ι.  
1901 5 148 Τούντας Γεώργιος Παναγιώτης Δ.  
1901 6 149 Τούντας Παναγιώτης Γεώργιος Δ. Α.Ν. 6161/40 απεβίωσεν  
1901 7 150 Τούντας Κωνσταντίνος Γεώργιος Κ.  
1902 1 151 Αντώνης Γεώργιος Κωνσταντίνος Γ.  
1902 2 152 Μαλαβάζος Δημήτριος Αναστάσιος Π. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1902 3 153 Τούντας Νικόλαος Χρήστος Δ.  
1902 4 154 Τσεμπελής Ιωάννης Γεώργιος Β.  
1902 5 155 Χαγιάς Σωτήρος Αναστάσιος Γ.  
1902 6 156 Τούντας Αλέξανδρος Αναστάσιος Δ.  
1902 7 157 Χαγιάς Αλέξανδρος Νικόλαος Ι. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1902 8 157α Γεωργαντώνης Ιωάννης Μιχαήλ    
1903 1 158 Κρητικός Γκίκας Γεώργιος Κ.  
1903 2 159 Μαλαβάζος Λεωνίδας Γεώργιος Α.  
1903 3 160 Τούντας Ευάγγελος Παναγιώτης Δ. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1904 1 161 Μαλαβάζος Αθανάσιος Κωνσταντίνος Α. Γ. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1905 1 162 Κρητικός Νικόλαος Γεώργιος Κ.  
1905 2 163 Προφύρης Κωνσταντίνος Νικόλαος Κ.  
1905 3 164 Ροζακλής Νικόλαος Κωνσταντίνος    
1905 4 164α Λάμπρος Γεώργιος Κωνσταντίνος Ι.  
1906 1 165 Αντώνης Ιωάννης Κωνσταντίνος Γ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1906 2 166 Αντώνης Παναγιώτης Ιωάννης Π. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1906 3 167 Αντώνης Παναγιώτης Νικόλαος Π.  
1906 4 168 Τούντας Μιχαήλ Παναγιώτης Δ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1906 5 169 Χαγιάς Απόστολος Χρήστος Σ.  
1907 1 170 Αντώνης Νικόλαος Κωνσταντίνος Γ.  
1907 2 171 Κρητικός Παναγιώτης Γεώργιος Κ.  
1907 3 172 Τούντας Ιωάννης Γεώργιος    
1907 4 173 Τσεμπελής Ευάγγελος Γεώργιος Ι. Α.Ν. 20385/39 απεβίωσεν  
1907 5 174 Τσεμπελής Παναγιώτης Χρήστος Δ. 15--8--1919 +++? έφυγε διά Αμερική ?  
1907 6 175 Κουρτέσης Παναγιώτης Αγγελής    
1908 1 176 Αντώνης Κωνσταντίνος Νικόλαος Π.  
1908 2 177 Μαλαβάζος Γεώργιος Κωνσταντίνος Α.Γ.  
1908 3 178 Μαλαβάζος Παναγιώτης Γεώργιος Α.Γ.  
1908 4 179 Τούντας Κωνσταντίνος Παναγιώτης Κ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1909 1 180 Αντώνης Γεώργιος Ιωάννης Π.  
1909 2 181 Αντώνης Αναστάσιος Νικόλαος Π. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1909 3 182 Βλάχος Ιωάννης Χρήστος    
1909 4 183 Γεωργαντώνης Δημήτριος Μιχαήλ Ι.  
1909 5 184 Μαλαβάζος Δημήτριος Ιωάννης Δ.  
1909 6 185 Ροζακλής Δημήτριος Κωνσταντίνος   10--2  
1909 7 186 Τούντας Γεώργιος Χρήστος   Α.Ν. 20385/39 απεβίωσεν  
1909 8 187 Τσεμπελής Δημήτριος Χρήστος Δ.  
1910 1 188 Αντώνης Διαμαντής Αθανάσιος Γ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1910 2 189 Κουρτέσης Δημήτριος Αγγελής Π.  
1910 3 190 Μαλαβάζος Ιωάννης Μιχαήλ Ι.  
1910 4 191 Μαλαβάζος Δημήτριος Σπυρίδων Ι.  
1910 5 192 Τούντας Νικόλαος Παναγιώτης Κ.  
1910 6 193 Κρητικός Ευστράτιος Γεώργιος Κ.  
1911 1 194 Βλάχος Δημήτριος Χρήστος Ι.  
1911 2 195 Γεωργαντώνης Κωνσταντίνος Μιχαήλ   Α.Ν. 3584/40 απεβίωσεν  
1911 3 196 Μαλαβάζος Παντελής Κωνσταντίνος Π. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1911 4 197 Τούντας Κωνσταντίνος Αντώνιος Κ. εγεννήθη 15-8/βρίου  
1911 5 198 Τούντας Αναστάσιος Γεώργιος Κ.  
1911 6 199 Χαγιάς Διαμαντής Παναγιώτης Δ. 10-3-  
1911 7 200 Χαγιάς Νικόλαος Γεώργιος Σ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1911 8 201 Χρόνης Αντώνιος Γεώργιος Δ.  
1911 9 202 Αντώνης Σπυρίδων Κωνσταντίνος Γ. 12--10  
1911 10 203 Τσεμπελής Δήμος Χρήστος Δ.  
1912 1 204 Αντώνης Κωνσταντίνος Ιωάννης Π. Α.Ν. 6161/40 απεβίωσεν  
1912 2 205 Αντώνης Δημήτριος Νικόλαος Π.  
1912 3 206 Βλάχος Κωνσταντίνος Χρήστος Ι. 16--12  
1912 4 207 Κατσάμπης Δημήτριος Χρήστος Μ. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1912 5 208 Κρητικός Αναστάσιος Γεώργιος Κ.  +++? όρα 1913  
1912 6 209 Μαλαβάζος Αντώνιος Κωνσταντίνος Π. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1912 7 210 Τούντας Λεωνίδας Χρήστος Δ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1912 8 211 Χαγιάς Λεωνίδας Γεώργιος Λ.  
1912 9 212 Χαγιάς Λεωνίδας Σπύρος Λ.  
1912 10 213 Χαγιάς Γρηγόριος Δημήτριος Γ.  
1912 11 214 Χαγιάς Κωνσταντίνος Παναγιώτης Δ.  
1913 1 215 Κουρτέσης Ιωάννης Αγγελής    
1913 2 216 Κατσάμπης Γεώργιος Αναστάσιος Γ.  
1913 3 217 Κρητικός Αναστάσιος Γεώργιος Κ. Α.Ν. 1478/34 όρα 1912 +++?  
1913 4 218 Μαλαβάζος Ευάγγελος Γεώργιος Α.  
1913 5 219 Τούντας Αναστάσιος Αντώνιος    
1913 6 220 Χαγιάς Λεωνίδας Γεώργιος Σ. Α.Ν. 13201/34 ν.Σ. 135509/34    
1913 7 221 Χαγιάς Κωνσταντίνος Παναγιώτης Δ. Α.Ν. 1115/34 ν.Σ. 107945/34      
1913 8 222 Αντώνης Στυλιανός Αθανάσιος Γ.  ??? Α.Ν. 21414/21/9/55  
1914 1 223 Τούντας Θεοφάνης Παναγιώτης Δ. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1914 2 224 Τούντας Λάμπρος Αναστάσιος Π.  
1914 3 225 Κατσάμπης Ανάργυρος Ιωάννης Α.  
1914 4 226 Μαλαβάζος Γεώργιος Μιχαήλ Ι. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1915 1 227 Κατσάμπης Δημήτριος Αναστάσιος Γ.  
1915 2 228 Μαλαβάζος Χρήστος Γεώργιος Α.Γ. 10--3-  
1915 3 229 Μαλαβάζος Ιωάννης Σπυρίδων Ι.  
1915 4 230 Μαλαβάζος Στυλιανός Κωνσταντίνος Α.Γ. 30--12  
1915 5 231 Τούντας Αναστάσιος Δημήτριος Α. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1915 6 232 Βλάχος Νικόλαος Χρήστος Ι. 8--5-  
1915 7 233 Τούντας Θεόδωρος Χρήστος Δ. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1915 8 234 Χρόνης Δημήτριος Γεώργιος Δ.  
1916 1 235 Αντώνης Ανδρέας Ιωάννης Π. Α.Ν. 21414/30/9/55 απεβίωσεν  
1916 2 236 Μαλαβάζος Νικόλαος Κωνσταντίνος Ν. έφυγε διά Αμερική 15-10-1928 +++?  
1916 3 237 Μαλαβάζος Διαμαντής Κωνσταντίνος Α.Γ.  
1916 4 238 Χαγιάς Χρήστος Γεώργιος Σ.  
1916 5 239 Τσεμπελής Κωνσταντίνος Γεώργιος Κ.  
1916 6 240 Τούντας Κωνσταντίνος Δημήτριος Α.  
1916 7 241 Προφύρης Αλέξανδρος Νικόλαος Κ.  
1916 8 241α Χαγιάς Κωνσταντίνος Γεώργιος   Α.Ν. &982/34  
1917 1 242 Προφύρης Κωνσταντίνος Γεώργιος Κ.  
1917 2 243 Κατσάμπης Ευάγγελος Ιωάννης Αθανάσιος 15--3  
1917 3 244 Μαλαβάζος Παναγιώτης Σπυρίδων Ι.  
1917 4 245 Αντώνης Γεώργιος Αθανάσιος Γ.  
1917 5 246 Βλάχος Γεώργιος Χρήστος Ι.  
1917 6 247 Μαλαβάζος Βασίλειος Ιωάννης Δ.  
1917 7 248 Κατσάμπης Ιωάννης Σωτήρος Ι.  
1917 8 249 Προφύρης Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ι.  
1917 9 250 Προφύρης Ιωάννης Νικόλαος Ι. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν  
1918 1 251 Μαλαβάζος Δημήτριος Γεώργιος Ι.  
1918 2 252 Κουρτέσης Νικόλαος Αγγελής Π.  
1918 3 253 Τσεμπελής Παναγιώτης Δημήτριος Γ.  
1918 4 254 Μαλαβάζος Ιωάννης Γεώργιος Γ. Α.Ν. 3555/39 απεβίωσεν