ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΕΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

Εδώ προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλα μαζί τα ονόματα Καριτσιωτών παλαίμαχων πολεμιστών από τους διάφορους πολέμους της πατρίδας

 

 

1912-1922

Γιάννης Μιχάλη Γεωργαντώνης

V

(3 Φλεβάρη 1922 στη Proussa της Μικράς Ασίας)

Δημήτρης Γιάννη Κατσάμπης (Γιάννες)

V

(31 Αυγούστου 1913 στη Θεσσαλονίκη)

Παναγιώτης Χρήστου Κατσάμπης (Πόφολος)

V

(20 Νοεμβρίου 1914 στην Καρίτσα)

Επέστρεψε από το στρατό και πέθανε ανύπαντρος.

Παναγιώτης Γεωργίου Λάμπρος (Βουρβουριώτης)

V

(17 Ιουλίου 1914 στην Καρίτσα)

Επέστρεψε από το στρατό και πέθανε ανύπαντρος, ενδεχομένως από φυματίωση.

Μήτσος Αναστάση Μαλαβάζος (Λουκάς)

V

(21 Ιουνίου 1924 στην Καρίτσα)

Πέθανε μετά από την επιστροφή του από τον πόλεμο στη Μικρά Ασία, όπου έχασε ένα χέρι.

Κωνσταντίνος Παντελή Μαλαβάζος (Μάλαμας)

V

(7 Δεκεμβρίου 1912 στη Μανολιάσα Ηπείρου)

Παναγιώτης Γεωργίου Μαλαβάζος (Ρουμάνος)

V

Πιάστηκε αιχμάλωτος από τουρκικές δυνάμεις το 1918/19 και δεν βρέθηκε πάλι.

Αντώνης Κωνσταντίνου Τούντας (Τσουχλής)

V

(2 Φλεβάρη 1916 στην Καρίτσα)

Ηλίας Αναστάση Τούντας

V

Σκοτώθηκε στρατιώτης στο πεδίο της μάχης στη Μικρά Ασία

Λάμπρος Γεωργίου Τούντας

V

Σκοτώθηκε στον Μεγάλο Πόλεμο 1914-1918

Γιάννης Δημητρίου Τζοβάνης

V

Παναγιώτης Δημητρίου Τζοβάνης

V

Γιώργης Λεωνίδα Χαγιάς

V

Σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913

Νικόλας Διαμαντή Χαγιάς

V

(3 Δεκεμβρίου 1912 στη Μανολιάσα Ηπείρου)

Μιχάλης Γιάννη Μαλαβάζος

 

Γιάννης Αναστάση Μαλαβάζος (Γιαμάς)

 

Νικόλας Παναγιώτη Αντωνίου

 

Γιώργης Παναγιώτη Τσολομίτης (Τομαράς)

 

1940 - 1944

Στυλιανός Αθανασίου Αντωνίου

V

(1941 στην Αλβανία)

Κωνσταντίνος Παναγιώτη Τούντας

V

(1941 στην Αλβανία)

Νικόλας Γεωργίου Χαγιάς

V

Πέθανε μετά από την επιστροφή του από το Αλβανικό Μέτωπο όπου έχασε ένα χέρι.

Γιώργης Σπύρου Χαγιάς

V

(1949, στην Κομοτηνή)

Αναστάσης Νικολάου Αντωνίου

 

Γιώργης Γιάννη Αντωνίου (Γύφτος)

 

Νίκος Γιάννη Αντωνίου

 

Βαγγέλης Γιάννη Κατσάμπης

 

Γιάννης Σωτήρου Κατσάμπης

 

Κωνσταντίνος Γεωργίου Προφύρης

 

Γρηγόρης Δημήτρη Χαγιάς

 

Κώστας Παναγιώτη Χαγιάς

 

Λεωνίδας Γεωργίου Χαγιάς

 

Λεωνίδας Σπύρου Χαγιάς

 

Στέλιος Κωνσταντίνου Μαλαβάζος

 

Αλέξης Νικολάου Προφύρης

 

Δημήτρης Κωνσταντίνου Ροζακλής

 

Αναστάσης Δημητρίου Τούντας

Αργότερα, σκοτώθηκε από αντάρτες του ΕΛΑΣ στο Νιοχώρι το 1943

Σπύρος Παναγιώτη Τσίπουρας

 

 Αντώνης Γεωργίου Χρόνης

 

Εθνική Αντίσταση

Αντρέας Ιωάννου Αντωνίου

V

Κατερίνα Αντρέα Αντωνίου

V

Θεόδωρος Αναστασίου Τούντας

V

Παντελής Κωνσταντίνου Μαλαβάζος

V

Αντώνης Κωνσταντίνου Μαλαβάζος

V

Θεόδωρος Γεωργίου Σταυριανός

V

Παναγιώτης Σπύρου Μαλαβάζος

V

Μήτσος Σπύρου Μαλαβάζος

V

Παναγιώτης Αθανασίου Κρητικός

V