ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΧΩΡΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ
Επιμέλεια Θανάση Σταματόπουλου
ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1700 1821 1828 1835 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1861 1870 1879 1889 1896 1907 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Γεράκι 1009   130/   516  οικ./     κατ.   Δ.Γ. 1628 Δ.Γ. 1615 Δ.Γ. 1628 Δ.Γ. 1641 Δ.Γ. 1641 Δ.Γ. 1720 Δ.Γ. 1732 Δ.Γ. 1756 Δ.Γ. 1633 Γεράκ 930 Δ.Γ. 1717 Γεράκ 1005 Δ.Γ. 1874 Γεράκ 1075 1351 1309 1437 1494 1777 1645 1685 1793 1707 1588 1638    
Βελωτάς         45     41   69 13 18 6    
Τσίλια 68                            
Καρίτσα 152   20 οικ. 160 280 284 327 354 416 408 424 464 371 246 286    
Βρονταμάς 119   17 οικ.   317 857 600 782 1534 1199 1021 1082 883 813 833    
Αλεποχώρι     40 οικ.   364 372 353 263 356 344 292 301 289 257 188    
Καλλιθέα (Ζαραφώνα)       Δ.Θ. 3589 Δ.Θ. 3609  Δ.Θ. 3624 Δ.Θ. 3629  Δ.Θ. 3627  Δ.Θ. 3000  Δ.Θ. 3005  Δ.Θ. 3030  Δ.Θ. 4021  Δ.Θ. 4936 Δ.Θ. 5235 506 472 557 613 405 651 681 443 408 272 239    
Άγιοι Ανάργ.  (Ζούπενα)         742 601 537 604 654 645 653 549 583 440 515    
Κρεμαστή     50 οικ.   Δ.Ζ. 2039  Δ.Ζ. 2075  Δ.Ζ. 2111  Δ.Ζ. 2130  Δ.Ζ. 2136 Δ.Ζ. 2233 Δ.Ζ. 2250 Δ.Ζ. 2311 Δ.Ζ. 2483 Δ.Ζ. 2593/ Κρεμ. 632 Δ.Ζ. 3345/ Κρεμ. 726 765 729 724 697 516 887 933 754 457 241 441    
Αϊ Δημήτρης     30 οικ.   554 598 641 732 832 948 1066 1002 1028 890 929    
Νιάτα     78 οικ.   Δ.Ε. 2391 Δ.Ε. 2431 Δ.Ε. 2472 Δ.Ε. 2468 Δ.Ε. 2450 Δ.Ε. 2147 Δ.Ε. 2192 Δ.Ε. 2219 Δ.Ε. 2208 Δ.Ε. 2924 Δ.Ε.    3214 819 830 915 1204 1022 1044 1234 1163 1002 883 871    
Κοσμάς     300 οικ.   Δ.Σ. 2999 Δ.Σ. 3031 Δ.Σ. 3076 Δ.Σ. 3132 Δ.Σ. 3173 Δ.Σ.  3070  Δ.Σ.  3132  Δ.Σ. 3167 Δ.Σ. 3290 Κοσμ 1652  Δ.Σ. 2718 Κοσμ 982  Δ.Σ. 3745 Κοσμ 1717 1964 1090 2187 2358 600 2018 1471 1119 629 625 581    
Παρατήρηση: Η απογραφή του 1828 που έγινε από τους Γάλλους απέγραψε οικογένειες και όχι πληθυσμούς, τα στοιχεία γράφονται στην σελίδα 409 στο βιβλίο της Ιστορίας Γερακίου. Αν κοιτάξουμε συνολικά τον τότε Δήμο βλέπουμε πως έχουμε 207 οικογένειες. 
                                                       
***** Από το έτος 1879 και ύστερα μπορούμε να βρούμε αναλυτικά για κάθε χωριό της Ελλάδος την απογραφή του. 
Δ.Γ.=Δήμος Γερονθρών: Γεράκι, Καρίτσα, Βελωτάς, Τσίλια, Βρονταμάς
Δ.Ζ.= Δήμος Ζάρακος: Κρεμαστή, Αγ. Δημήτρης (Γκιότσαλης), Γέρακας, Κουπιά, Κυπαρίσι, Ρηχιά, Φρέγηρα, Χάρακας, Πιστάματα
Δ.Ε.=Δήμος Έλους: Απηδιά, Γλυκόβρυση (Μπεζάνι), Βλαχιώτη, Βρονικός, Γούβες, Γράμμουσα, Έλος (Ντουραλή), Μυρτιά, Νιάτα, Τσάσι, Φιλήσσι
Δ.Σ.=Δήμος Σελληνούντος: Κοσμάς, Πούλιθρα, Αγ. Γεώργιος, Κουνουπιά, Μαρή, Νεοχώρι, Πελετά, Τσιτάλια, Μονή Ελώνης
Δ.Θ.= Δήμος Θεραπνών: Χρύσαφα, Αγριάνοι, Αφησού, Ζαγάνα, Καλιθέα, Αγ. Ανάργυροι, Κεφαλάς, Πλατάνα, Σκούρα, Τσούνι, Γκοριτσά, Τσίτζινα, Πέρπαινη, Σανέϊκα Μονή Αγ. Τεσσαράκοντα