ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 1977 - 1994  
          Επιμέλεια Γιάννη Γαβριήλ    
          ειδικές πληροφορίες Αντώνη Κατσάμπη    
  1977-78 Δάσκαλος: Σωτήριος Γιαννέλος          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Ιωάννης Τσεμπελής Γρηγορίου & Κυράνας ΣΤ' Μπατσάκη Ιωάννης Απολυτήριο 15-Ιουν-78  
  Ανθή Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης Ε' Τούντα Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Παναγιώτης Μάζης Ιωάννη & Χρυσούλας Δ' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Ευάγγελος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Αθανασία Αντώνη Γεωργίου & Αικατερίνης Δ' Δρουγγάνη Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Αποδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Γεωργίου & Κωνσταντίνας Γ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Νικόλαος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Γ' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Αγγελική Ροζακλή Δημητρίου & Κυράνας Γ' Λάμπρου Νικόλαος Αποδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Σπύρος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Β' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Σουσάνα Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης Β' Τούντα Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Σπυρίδων Μάζης Ιωάννη & Χρυσούλας Α' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Λυγερή Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Α' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Αποδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Α' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Δήμητρα Κατσάμπη Παναγιώτη & Αικατερίνης Α' Σπανού Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Δήμητρα Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Α' Τούντα Κωνσταντίνος Αποδεικτικό 15-Ιουν-78  
  Αναστάσιος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Α' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-78  
               
               
  1978-79 Δάσκαλος: ???            
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Ανθή Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης ΣΤ' Τούντα Παναγιώτης Απολυτήριο 15-Ιουν-79  
  Παναγιώτης Μάζης Ιωάννη & Χρυσούλας Ε' Χασάπη Γεώργιος Αποδεικτικό 17-Μαϊ-79  
  Ευάγγελος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Αθανασία Αντώνη Γεωργίου & Αικατερίνης Ε' Δρουγγάνη Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Γεωργίου & Κωνσταντίνας Δ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Νικόλαος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Δ' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Αργύρω Μαλαβάζου Αθανασίου & Ευαγγελίας Δ' Αντωνίου Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Σπύρος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Γ' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Σουσάνα Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης Γ' Τούντα Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Αγγελική Ροζακλή Δημητρίου & Κυράνας Γ' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Σπυρίδων Μάζης Ιωάννη & Χρυσούλας Β' Χασάπη Γεώργιος Αποδεικτικό 17-Μαϊ-79  
  Παναγιώτης Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Β' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Λυγερή Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Β' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Β' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Δήμητρα Κατσάμπη Παναγιώτη & Αικατερίνης Β' Σπανού Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Δήμητρα Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Αναστάσιος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Β' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Λίτσα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Α' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Ιωάννης Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Α' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Α' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
  Βενετία Μαλαβάζου Λεωνίδα & Ιωάννας Α' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-79  
               
               
  1979-80 Δάσκαλος: Σπυρίδων Τσελέκης          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Ευάγγελος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Απολυτήριο    
  Αθανασία Αντώνη Γεωργίου & Αικατερίνης ΣΤ' Δρουγγάνη Νικόλαος Απολυτήριο    
  Παναγιώτης Κατσάμπης Γεωργίου & Κωνσταντίνας Ε' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Νικόλαος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Ε' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό    
  Αργύρω Μαλαβάζου Αθανασίου & Ευαγγελίας Ε' Αντωνίου Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Σπύρος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Δ' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό    
  Σουσάνα Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης Δ' Τούντα Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Αγγελική Ροζακλή Δημητρίου & Κυράνας Δ' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό    
  Παναγιώτης Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Γ' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Λυγερή Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Γ' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό    
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Αποδεικτικό    
  Δήμητρα Κατσάμπη Παναγιώτη & Αικατερίνης Γ' Σπανού Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Δήμητρα Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Αναστάσιος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Γ' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό    
  Λίτσα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Β' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Ιωάννης Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Β' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό    
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Β' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Βενετία Μαλαβάζου Λεωνίδα & Ιωάννας Β' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Νικόλαος Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Α' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό    
  Νίκη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Α' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Μιχαήλ Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Α' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό    
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Αποδεικτικό    
               
  1980-81 Δάσκαλος: Σπυρίδων Τσελέκης          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
               
  Παναγιώτης Κατσάμπης Γεωργίου & Κωνσταντίνας ΣΤ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Απολυτήριο 12-Ιουν-81  
  Νικόλαος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας ΣΤ' Κρητικού Νικόλαος Απολυτήριο 12-Ιουν-81  
  Αργύρω Μαλαβάζου Αθανασίου & Ευαγγελίας ΣΤ' Αντωνίου Παναγιώτης Απολυτήριο 12-Ιουν-81  
  Σπύρος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας Ε' Κρητικού Νικόλαος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Σουσάνα Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης Ε' Τούντα Παναγιώτης Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Αγγελική Ροζακλή Δημητρίου & Κυράνας Ε' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Παναγιώτης Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Δ' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Λυγερή Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Δ' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Δήμητρα Κατσάμπη Παναγιώτη & Αικατερίνης Δ' Σπανού Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Δήμητρα Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Αναστάσιος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Δ' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Λίτσα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Γ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Ιωάννης Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Γ' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Γ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Βενετία Μαλαβάζου Λεωνίδα & Ιωάννας Γ' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Νικόλαος Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Β' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Νίκη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Β' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Μιχαήλ Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Β' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 12-Ιουν-81  
               
               
  1981-82 Δάσκαλος: Σπυρίδων Τσελέκη          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Σπύρος Ροζακλής Διαμαντή & Χριστίνας ΣΤ' Κρητικού Νικόλαος Απολυτήριο 15-Ιουν-82  
  Σουσάνα Τούντα Γεωργίου & Ειρήνης ΣΤ' Τούντα Παναγιώτης Απολυτήριο 15-Ιουν-82  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Απολυτήριο 15-Ιουν-82  
  Αγγελική Ροζακλή Δημητρίου & Κυράνας ΣΤ' Λάμπρου Νικόλαος Απολυτήριο 15-Ιουν-82  
  Σπυρίδων Μάζης Ιωάννη & Χρυσούλας Ε' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Παναγιώτης Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Ε' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Λυγερή Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Ε' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Δήμητρα Κατσάμπη Παναγιώτη & Αικατερίνης Ε' Σπανού Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Δήμητρα Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Αναστάσιος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Ε' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Λίτσα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Δ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Ιωάννης Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Δ' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Βενετία Μαλαβάζου Λεωνίδα & Ιωάννας Δ' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Νικόλαος Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Γ' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Νίκη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Μιχαήλ Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Γ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Β Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Α' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Κυριακούλα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Α' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Ευάγγελος Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Α' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Δημήτριος Κατσάμπης Αναστασίου & Αργύρως Α' Κρητικού Δημήτριος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Δήμητρα Κατσάμπη Αδαμαντίου & Ζαχάρως Α' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Άννα Χαγιά Σπυρίδωνα & Μαρίας Α' Δρουγγάνη Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
  Αικατερίνη Μάζη Ιωάννη & Χρυσούλας Α' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-82  
               
               
  1982-83 Δάσκαλος: Σπυρίδων Τσελέκης          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Σπυρίδων Μάζης Ιωάννη & Χρυσούλας ΣΤ' Χασάπη Γεώργιος Απολυτήριο 15-Ιουν-83  
  Παναγιώτης Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής ΣΤ' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Απολυτήριο 15-Ιουν-83  
  Λυγερή Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας ΣΤ' Αντωνίου Λεωνίδας Απολυτήριο 15-Ιουν-83  
  Δήμητρα Κατσάμπη Παναγιώτη & Αικατερίνης ΣΤ' Σπανού Κωνσταντίνος Απολυτήριο 15-Ιουν-83  
  Δήμητρα Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Απολυτήριο 15-Ιουν-83  
  Αναστάσιος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας ΣΤ' Λάμπρου Νικόλαος Απολυτήριο 15-Ιουν-83  
  Λίτσα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Ε' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Ιωάννης Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Ε' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Βενετία Μαλαβάζου Λεωνίδα & Ιωάννας Ε' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Νικόλαος Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Δ' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Νίκη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Μιχαήλ Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Β' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Κυριακούλα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Β' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Ευάγγελος Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Β' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Δημήτριος Κατσάμπης Αναστασίου & Αργύρως Β' Κρητικού Δημήτριος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Δήμητρα Κατσάμπη Αδαμαντίου & Ζαχάρως Β' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Άννα Χαγιά Σπυρίδωνα & Μαρίας Β' Δρουγγάνη Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Αικατερίνη Μάζη Ιωάννη & Χρυσούλας Β' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Γεωργίου & Κωνσταντίνας Α' Σπανού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Λεωνίδα & Ιωάννας Α' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Νικόλαος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Α' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Μαρία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Α' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
  Κωνσταντίνα Κρητικού Ιωάννη & Γεωργίας Α' Λάμπρου Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-83  
               
               
  1983-84 Δάσκαλος: Θανάσης Πράττας          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Λίτσα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας ΣΤ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Απολυτήριο 15-Ιουν-84  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Απολυτήριο 15-Ιουν-84  
  Ιωάννης Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης ΣΤ' Μαλαβάζου Ιωάννης Απολυτήριο 15-Ιουν-84  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Απολυτήριο 15-Ιουν-84  
  Γεώργιος Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Απολυτήριο 15-Ιουν-84  
  Βενετία Μαλαβάζου Λεωνίδα & Ιωάννας ΣΤ' Βιζυηνού Παναγιώτης Απολυτήριο 15-Ιουν-84  
  Νικόλαος Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής Ε' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Νίκη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Μιχαήλ Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Κυριακούλα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Γ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Ευάγγελος Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Γ' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Δημήτριος Κατσάμπης Αναστασίου & Αργύρως Γ' Κρητικού Δημήτριος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Δήμητρα Κατσάμπη Αδαμαντίου & Ζαχάρως Γ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Άννα Χαγιά Σπυρίδωνα & Μαρίας Γ' Δρουγγάνη Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Αικατερίνη Μάζη Ιωάννη & Χρυσούλας Γ' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Γεωργίου & Κωνσταντίνας Β' Σπανού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Λεωνίδα & Ιωάννας Β' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Νικόλαος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Β' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Μαρία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Β' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Κωνσταντίνα Κρητικού Ιωάννη & Γεωργίας Β' Λάμπρου Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Σταματική Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Α' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Λεωνίδας Χαγιάς Σπυρίδωνα & Μαρίας Α' Δρουγγάνη Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Α' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Α' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Γεώργιος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Α' Λάμπρου Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Γεώργιος Κατσάμπης Αντωνίου & Αικατερίνης Α' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Γεώργιος Αντωνίου Χρήστου & Κατερίνας Α' Κουρτέση Γεώργιος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
  Αναστάσιος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Α' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 15-Ιουν-84  
               
               
  1984-85 Δάσκαλος: Ευάγγελος Παλαιός          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Νικόλαος Κρητικός Γεωργίου & Βασιλικής ΣΤ' Γεωργοστάθη Παναγιώτης Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Νίκη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Μιχαήλ Τσολομίτης Ιωάννη & Δέσποινας ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κωνσταντίνος Στάθης Νικολάου & Σουσάνας ΣΤ' Κατσάμπη Γεώργιος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κυριακούλα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Δ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Ευάγγελος Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Δ' Μαλαβάζου Ιωάννης Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Δημήτριος Κατσάμπης Αναστασίου & Αργύρως Δ' Κρητικού Δημήτριος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Δήμητρα Κατσάμπη Αδαμαντίου & Ζαχάρως Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Άννα Χαγιά Σπυρίδωνα & Μαρίας Δ' Δρουγγάνη Λεωνίδας Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Αικατερίνη Μάζη Ιωάννη & Χρυσούλας Δ' Χασάπη Γεώργιος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Σουσάνα Αντωνίου Νικολάου & Μαρίας Γ' Στάθη Αναστάσιος Αποδεικτικό 15-Δεκ-84  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Γεωργίου & Κωνσταντίνας Γ' Σπανού Παναγιώτης Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Λεωνίδα & Ιωάννας Γ' Βιζυηνού Παναγιώτης Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Νικόλαος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Γ' Λάμπρου Νικόλαος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Μαρία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Γ' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κωνσταντίνα Κρητικού Ιωάννη & Γεωργίας Γ' Λάμπρου Γεώργιος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Στυλιανή Αντωνίου Νικολάου & Μαρίας Β' Στάθη Αναστάσιος Αποδεικτικό 15-Δεκ-84  
  Σταματική Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Β' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Λεωνίδας Χαγιάς Σπυρίδωνα & Μαρίας Β' Δρουγγάνη Λεωνίδας Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Β' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Β' Αντωνίου Λεωνίδας Αποδεικτικό 19-Φεβ-85  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Β' Αντωνίου Λεωνίδας Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Γεώργιος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Β' Λάμπρου Γεώργιος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Γεώργιος Κατσάμπης Αντωνίου & Αικατερίνης Β' Λάμπρου Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Γεώργιος Αντωνίου Χρήστου & Κατερίνας Β' Κουρτέση Γεώργιος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Αναστάσιος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Β' Τούντα Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Κωνσταντίνα Λάμπρου Γεωργίου & Παναγιώτας Α' Μάζη Σπύρος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Αντωνία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
  Αλεξάνδρα Κατσάμπη Αναστασίου & Αργύρως Α' Κρητικού Δημήτριος Ενδεικτικό 14-Ιουν-85  
               
  1985-86 Δάσκαλος: Ευάγγελος Παλαιός          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
               
  Αναστασία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 13-Ιουν-86  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Κυριακούλα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας Ε' Τσιγκάρη Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Ευάγγελος Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης Ε' Μαλαβάζου Ιωάννης Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Δημήτριος Κατσάμπης Αναστασίου & Αργύρως Ε' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Δήμητρα Κατσάμπη Αδαμαντίου & Ζαχάρως Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Άννα Χαγιά Σπυρίδωνα & Μαρίας Ε' Δρουγγάνη Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Αικατερίνη Μάζη Ιωάννη & Χρυσούλας Ε' Χασάπη Γεώργιος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Γεωργίου & Κωνσταντίνας Δ' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Λεωνίδα & Ιωάννας Δ' Βιζυηνού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Νικόλαος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Δ' Λάμπρου Νικόλαος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Μαρία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Κωνσταντίνα Κρητικού Ιωάννη & Γεωργίας Δ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Σταματική Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Αποδεικτικό 12-Σεπ-85  
  Λεωνίδας Χαγιάς Σπυρίδωνα & Μαρίας Γ' Δρουγγάνη Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Γ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Γ' Αντωνίου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Γεώργιος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Γ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Γεώργιος Κατσάμπης Αντωνίου & Αικατερίνης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Γεώργιος Αντωνίου Χρήστου & Κατερίνας Γ' Κουρτέση Γεώργιος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Αναστάσιος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Γ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Κωνσταντίνα Λάμπρου Γεωργίου & Παναγιώτας Β' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Αντωνία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Αλεξάνδρα Κατσάμπη Αναστασίου & Αργύρως Β' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Παναγιώτη & Αικατερίνης Α' Σπανού Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ιωάννη & Μαρίας Α' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
  Βενετία Μαλαβάζου Γεωργίου & Κωνσταντίνας Α' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 13-Ιουν-86  
               
               
  1986-87 Δάσκαλος: Κωνσταντίνος Μουρούτσος        
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ανάργυρου & Ελένης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Κυριακούλα Κατσάμπη Γεωργίου & Κωνσταντίνας ΣΤ' Τσιγκάρη Παναγιώτης Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Ευάγγελος Κατσάμπης Χρήστου & Ελένης ΣΤ' Μαλαβάζου Ιωάννης Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Δημήτριος Κατσάμπης Αναστασίου & Αργύρως ΣΤ' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Δήμητρα Κατσάμπη Αδαμαντίου & Ζαχάρως ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Άννα Χαγιά Σπυρίδωνα & Μαρίας ΣΤ' Δρουγγάνη Λεωνίδας Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Αικατερίνη Μάζη Ιωάννη & Χρυσούλας ΣΤ' Χασάπη Γεώργιος Τίτλος Σπουδών 19-Ιουν-87  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Γεωργίου & Κωνσταντίνας Ε' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Λεωνίδα & Ιωάννας Ε' Βιζυηνού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Νικόλαος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας Ε' Λάμπρου Νικόλαος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Μαρία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Κωνσταντίνα Κρητικού Ιωάννη & Γεωργίας Ε' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Σταματική Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Λεωνίδας Χαγιάς Σπυρίδωνα & Μαρίας Δ' Δρουγγάνη Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Δ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Δ' Αντωνίου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Γεώργιος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Δ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Γεώργιος Κατσάμπης Αντωνίου & Αικατερίνης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Γεώργιος Αντωνίου Χρήστου & Κατερίνας Δ' Κουρτέση Γεώργιος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Αναστάσιος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Κωνσταντίνα Λάμπρου Γεωργίου & Παναγιώτας Γ' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Αντωνία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Αλεξάνδρα Κατσάμπη Αναστασίου & Αργύρως Γ' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Παναγιώτη & Αικατερίνης Β' Σπανού Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ιωάννη & Μαρίας Β' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Βενετία Μαλαβάζου Γεωργίου & Κωνσταντίνας Β' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Νεκτάριος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Α' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Μεταξία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Βασίλειος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Α' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
  Αικατερίνη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Α' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 19-Ιουν-87  
               
               
  1987-88 Δάσκαλος: Κωνσταντίνος Μουρούτσος        
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Γεωργίου & Κωνσταντίνας ΣΤ' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-88  
  Παναγιώτης Μαλαβάζος Λεωνίδα & Ιωάννας ΣΤ' Βιζυηνού Παναγιώτης Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-88  
  Νικόλαος Ροζακλής Δημητρίου & Κυράνας ΣΤ' Λάμπρου Νικόλαος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-88  
  Μαρία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-88  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-88  
  Κωνσταντίνα Κρητικού Ιωάννη & Γεωργίας ΣΤ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-88  
  Σταματική Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Λεωνίδας Χαγιάς Σπυρίδωνα & Μαρίας Ε' Δρουγγάνη Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Ε' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας Ε' Αντωνίου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Γεώργιος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Ε' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Γεώργιος Κατσάμπης Αντωνίου & Αικατερίνης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Γεώργιος Αντωνίου Χρήστου & Κατερίνας Ε' Κουρτέση Γεώργιος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Αναστάσιος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Κωνσταντίνα Λάμπρου Γεωργίου & Παναγιώτας Δ' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Αντωνία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Αλεξάνδρα Κατσάμπη Αναστασίου & Αργύρως Δ' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Παναγιώτη & Αικατερίνης Γ' Σπανού Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ιωάννη & Μαρίας Γ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Βενετία Μαλαβάζου Γεωργίου & Κωνσταντίνας Γ' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Νεκτάριος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Β' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Μεταξία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Βασίλειος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Β' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Αικατερίνη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Β' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Λεωνίδας Χαγιάς Ιωάννη & Χρυσούλας Α' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Α' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
  Γρηγόρης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-88  
               
               
  1988-89 Δάσκαλος: Κωνσταντίνος Μουρούτσος        
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Σταματική Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Λεωνίδας Χαγιάς Σπυρίδωνα & Μαρίας ΣΤ' Δρουγγάνη Λεωνίδας Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας ΣΤ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Ελένη Χαγιά Γεωργίου & Παναγιώτας ΣΤ' Αντωνίου Λεωνίδας Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Γεώργιος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας ΣΤ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Γεώργιος Κατσάμπης Αντωνίου & Αικατερίνης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Γεώργιος Αντωνίου Χρήστου & Κατερίνας ΣΤ' Κουρτέση Γεώργιος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Αναστάσιος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-89  
  Κωνσταντίνα Λάμπρου Γεωργίου & Παναγιώτας Ε' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Αντωνία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Αλεξάνδρα Κατσάμπη Αναστασίου & Αργύρως Ε' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Παναγιώτη & Αικατερίνης Δ' Σπανού Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ιωάννη & Μαρίας Δ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Βενετία Μαλαβάζου Γεωργίου & Κωνσταντίνας Δ' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Νεκτάριος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Γ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Μεταξία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Βασίλειος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Γ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Αικατερίνη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Γ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Λεωνίδας Χαγιάς Ιωάννη & Χρυσούλας Β' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Β' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Γρηγόρης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Χρυσαφία Τούντα Παναγιώτη & Αναστασίας Α' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Χρήστος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Α' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Λεωνίδας Κατσάμπης Παναγιώτη & Αικατερίνης Α' Σπανού Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Δημήτριος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Α' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
  Γεώργιος Λάμπρος Γεωργίου & Παναγιώτας Α' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-89  
               
  1989-90 Δάσκαλος: Καρακίτσος ???          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
           
  Κωνσταντίνα Λάμπρου Γεωργίου & Παναγιώτας ΣΤ' Μάζη Σπύρος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-90  
  Αντωνία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-90  
  Αλεξάνδρα Κατσάμπη Αναστασίου & Αργύρως ΣΤ' Κρητικού Δημήτριος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-90  
  Δήμητρα Κατσάμπη Ιωάννη & Μαρίας Ε' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Βενετία Μαλαβάζου Γεωργίου & Κωνσταντίνας Ε' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Νεκτάριος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Δ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Μεταξία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Βασίλειος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Δ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Αικατερίνη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Δ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Λεωνίδας Χαγιάς Ιωάννη & Χρυσούλας Γ' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Γ' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Γρηγόρης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Χρυσαφία Τούντα Παναγιώτη & Αναστασίας Β' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Χρήστος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Β' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Δημήτριος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Β' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Γεώργιος Λάμπρος Γεωργίου & Παναγιώτας Β' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Α' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
  Παναγιώτης Αντωνίου Χρήστου & Γεωργίας Α' Βλάχου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-90  
               
               
  1990-91 Δασκάλα: Μαρουλίτσα Δρούσια        
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
  Δήμητρα Κατσάμπη Ιωάννη & Μαρίας ΣΤ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 14-Ιουν-91  
  Βενετία Μαλαβάζου Γεωργίου & Κωνσταντίνας ΣΤ' Σπανού Παναγιώτης Τίτλος Σπουδών 14-Ιουν-91  
  Νεκτάριος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας Ε' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Μεταξία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Βασίλειος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Ε' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Αικατερίνη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης Ε' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Λεωνίδας Χαγιάς Ιωάννη & Χρυσούλας Δ' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Κωνσταντίνος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Δ' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Γρηγόρης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Χρυσαφία Τούντα Παναγιώτη & Αναστασίας Γ' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Χρήστος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Γ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Δημήτριος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Γ' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Γεώργιος Λάμπρος Γεωργίου & Παναγιώτας Γ' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Β' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Παναγιώτης Αντωνίου Χρήστου & Γεωργίας Β' Βλάχου Γεώργιος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Σταυρούλα Μάζη Γεωργίου & Γιαννούλας Α' Κατσικιώρη Ιωάννης Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Α' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Νικόλαος Τούντας Παναγιώτη & Αναστασίας Α' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Κωνσταντίνος Αντωνίου Νικολάου & Ελένης Α' Κανέλη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
  Ελένη Χαγιά Ιωάννη & Χρυσούλας Α' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 14-Ιουν-91  
               
  1991-92 Δάσκαλος: Σταύρος Μπίνης          
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
           
  Νεκτάριος Κρητικός Ιωάννη & Γεωργίας ΣΤ' Λάμπρου Γεώργιος Τίτλος Σπουδών 12-Ιουν-92  
  Μεταξία Κατσάμπη Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 12-Ιουν-92  
  Βασίλειος Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας ΣΤ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 12-Ιουν-92  
  Αικατερίνη Κατσάμπη Ανάργυρου & Ελένης ΣΤ' Λάμπρου Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 12-Ιουν-92  
  Λεωνίδας Χαγιάς Ιωάννη & Χρυσούλας Ε' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Γρηγόρης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Χρυσαφία Τούντα Παναγιώτη & Αναστασίας Δ' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Χρήστος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Δ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Παναγιώτα Κατσάμπη Δημητρίου & Κυριακής Δ' Ανδρίτση Βαγγέλης Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Δημήτριος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Δ' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Γεώργιος Λάμπρος Γεωργίου & Παναγιώτας Δ' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Γ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Σταυρούλα Μάζη Γεωργίου & Γιαννούλας Β' Κατσικιώρη Ιωάννης Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Β' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Νικόλαος Τούντας Παναγιώτη & Αναστασίας Β' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Κωνσταντίνος Αντωνίου Νικολάου & Ελένης Β' Κανέλη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Ελένη Χαγιά Ιωάννη & Χρυσούλας Β' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Πολυξένη Μάζη Γεωργίου & Γιαννούλας Α' Κατσικιώρη Ιωάννης Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
  Μαρία Κατσάμπη Δημητρίου & Κυριακής Α' Ανδρίτση Βαγγέλης Τίτλος Προόδου 12-Ιουν-92  
               
  1992-93 Δασκάλα: Παναγιώτα Σταυριανού        
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
           
  Λεωνίδας Χαγιάς Ιωάννη & Χρυσούλας ΣΤ' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-93  
  Γρηγόρης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας ΣΤ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-93  
  Χρυσαφία Τούντα Παναγιώτη & Αναστασίας Ε' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Χρήστος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως Ε' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Δημήτριος Κατσάμπης Λεωνίδα & Χρυσούλας Ε' Καπετάνιου Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Γεώργιος Λάμπρος Γεωργίου & Παναγιώτας Ε' Μάζη Σπύρος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Δ' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Γ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Νικόλαος Τούντας Παναγιώτη & Αναστασίας Γ' Φουντά Νικόλαος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Κωνσταντίνος Αντωνίου Νικολάου & Ελένης Γ' Κανέλη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
  Ελένη Χαγιά Ιωάννη & Χρυσούλας Γ' Λέου Λεωνίδας Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-93  
               
  1993-94 Δάσκαλος: Αντώνιος Μητρόπουλος        
  Όνομα Μαθητή Πατέρας & Μητέρα Τάξη Γένος
Μητέρας
Όνομα παππού
μαθητή
(από πατέρα)
Τίτλος
Σπουδών
Ηεμρομηνία
έκδοσης
τίτλου
 
           
  Χρήστος Κατσάμπης Αδαμαντίου & Ζαχάρως ΣΤ' Τούντα Κωνσταντίνος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-94  
  Γεώργιος Λάμπρος Γεωργίου & Παναγιώτας ΣΤ' Μάζη Σπύρος Τίτλος Σπουδών 15-Ιουν-94  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Χρήστου & Παναγιώτας Ε' Χριστάκη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-94  
  Παναγιώτης Κατσάμπης Ιωάννη & Μαρίας Δ' Γεωργίτση Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-94  
  Κωνσταντίνος Αντωνίου Νικολάου & Ελένης Δ' Κανέλη Κωνσταντίνος Τίτλος Προόδου 15-Ιουν-94