ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 1977-78

Δάσκαλος: Σωτήριος Γιαννέλος

 

ΤΑΞΗ   ΣΤ'

 

1.

Ιωάννης Τσεμπελής

Γρηγορίου & Κυράνας

 

ΤΑΞΗ   Ε'

 

1.

Ανθή Τούντα

Γεωργίου & Ειρήνης

 

ΤΑΞΗ   Δ'

 

1

2

3

Αθανασία Αντώνη

Παναγιώτης Μάζης

Ευάγγελος Τσολομίτης

Γεωργίου & Αικατερίνης

Ιωάννη & Χρυσούλας

Ιωάννη & Δέσποινας

 

ΤΑΞΗ   Γ'

 

1

2

3

4

Παναγιώτης Κατσάμπης

Παναγιώτης Κατσάμπης

Αγγελική Ροζακλή

Νικόλαος Ροζακλής

Ανάργυρου & Ελένης

Γεωργίου & Κων/νας

Δημητρίου & Κυράνας

Διαμαντή & Χριστίνας

 

ΤΑΞΗ   Β'

 

1

2

Σπύρος Ροζακλής

Σουσάνα Τούντα

Διαμαντή & Χριστίνας

Γεωργίου & Ειρήνη

1.

ΤΑΞΗ   Α'

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Δήμητρα Κατσάμπη

Δήμητρα Κατσάμπη

Δήμητρα Κατσάμπη

Κων/νος Κατσάμπης

Σπυρίδων Μάζης

Αναστάσιος Ροζακλής

Γεώργιος Τσολομίτης

Λυγερή Χαγιά

Ανάργυρου & Ελένης

Παναγιώτη & Αικατερίνης

Χρήστου & Παναγιώτας

Χρήστου & Παναγιώτας

Ιωάννη & Χρυσούλας

Δημητρίου & Κυράνας

Ιωάννη & Δέσποινας

Γεωργίου & Παναγιώτας