«Στην Κρεμαστή θα κρεμαστώ,
Και στο Μαρί θα γειάνω,
Και στις Καρίτσας τα στενά
Θα πέσω να πεθάνω.»

-Καριτσιώτικη παραδοσιακή ρήση

Visitors

Text and web design by Dimitri Katsambis © 1999

Thank you for visiting the web-page  of our home-village.  We count on your feedback and suggestions to make it as complete and as accurate  as possible.  Photographs and ideas are welcome. Please use the guest book on the right to share your thoughts.

View Guest Book

Sign Guest Book

Typical Karitsa pose.  A picture says more than a thousand words.  Click on the photo of Barba Mihali on the right to view olden day black and white prints as well as more recent coloured pictures from the village.

KARITSA FAMILIES

Karitsa families spread far and wide.  Click on the photo right to find their whereabouts.  You too are welcome to include your family on these pages.

Home Page | The Village | Water: an age-old problem | Population & Local Government | Survival | National Struggle | Churches | Brotherhood of Karitsa | Timeline

Recommended WebPages...

Other WebPages of interest ...